Author: Vinarco Expert

5 ข้อที่ฝ่าย HR ต้องรู้! เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Personal Data Protection Act (PDPA) หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายใหม่ที่ประกาศในปี 2562 และปัจจุบัน มีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเต็มรูปแบบ โดย PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ

Read More »

รับมือเศรษฐกิจฟื้นตัว พนักงานและองค์กรเตรียมปรับตัวด้วยหลัก 3R

ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ, การเดินทาง หรืออุตสาหกรรมการผลิต แม้ว่าโรคระบาดจะทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ แต่ในบางอุตสาหกรรมกลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น เทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ, โลจิสติกส์และการค้าปลีก ที่ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดิจิทัลพลิกรูปแบบของการทำงานรวดเร็วไปกว่าที่ควรจะเป็น ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า 93% ของประชากร มีรูปแบบการใช้ชีวิตและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างรวดเร็ว สร้างโลกที่สามารถเชื่อมโยงกันกันอย่างไร้ขีดจำกัด แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บังคับให้หลายธุรกิจต้องนำเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กร ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอย่างกระทันหัน ฝ่าย HR ต้องมีการจัดรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Read More »

เรื่องของ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่องค์กรต้องรู้ก่อนสายเกินแก้

พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศขึ้นในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีกำหนดบังคับใช้บางส่วนตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และมีกำหนดบังคับใช้เต็มทั้งฉบับในวันที่ 1

Read More »

6 สวัสดิการ ที่จูงใจคนรุ่นใหม่ให้อยากทำงานด้วยมากที่สุด

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป ตลาดแรงงานจะกลายเป็นยุคของเด็ก Gen Z ที่ในปัจจุบัน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดแรงงานของไทยกว่า 20% และหลายองค์กรที่จัดหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าทำงานในองค์กร เพราะ Gen Z เป็นกลุ่มที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2552 เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อัปเดตข่าวสารในสื่อออนไลน์ตลอดเวลา และมีแนวโน้มเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน เด็ก Gen Z ปรับตัวไว ทำอย่างไรให้ทำงานในองค์กรได้นาน

Read More »
Vinarco ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA อย่างเคร่งครัด หมดปัญหาข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

Vinarco ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA อย่างเคร่งครัด หมดปัญหาข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมากมายจนสร้างความเสียหายให้กับผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นทำให้การรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็วเมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น ช่องว่างและความรุนแรงในการโจมตีทางไวเบอร์ก็มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลจึงมีการกำหนด PDPA Act ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

Read More »

3 กลยุทธ์ บริหารทรัพยากรคนให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน Work From Home

ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โลกถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น “โลกใบใหม่” หรือที่เรียกกันว่า New Normal วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ค่อยๆ แทรกเข้ามาในชีวิตของเราทุกคน จนกลายเป็นความเคยชินเช่น การสั่งอาหารผ่าน Delivery, การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในตลาด E-Commerce, หรือแม้แต่การทำงาน Work From Home ที่เป็นรูปแบบการทำงานระยะไกล ที่หลายองค์กรปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้มากขึ้น   เมื่อไม่นานมานี้ มีปรากฏการณ์ The Great

Read More »
PDPA คืออะไร ทำไม HR ต้องให้ความสำคัญ

PDPA คืออะไร ทำไม HR ต้องให้ความสำคัญ

PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำจัดและลดปัญหาการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) เป็นกฎหมายที่เจ้าของธุรกิจและฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้ถือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานทุกคนภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใบสมัครงาน ประวัติส่วนตัว หลักฐานทางการศึกษา ข้อมูลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  เงินเดือน ผลการประเมินการทำงาน ขาด ลา มาสาย ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม

Read More »

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at PDPA Terms and can manage your own privacy by clicking setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save