From Our Blog

Latest news & Articles

PDPA

เรื่องของ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่องค์กรต้องรู้ก่อนสายเกินแก้

พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศขึ้นในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีกำหนดบังคับใช้บางส่วนตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และมีกำหนดบังคับใช้เต็มทั้งฉบับในวันที่ 1

Read More
recruitment

6 สวัสดิการ ที่จูงใจคนรุ่นใหม่ให้อยากทำงานด้วยมากที่สุด

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป ตลาดแรงงานจะกลายเป็นยุคของเด็ก Gen Z ที่ในปัจจุบัน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดแรงงานของไทยกว่า 20% และหลายองค์กรที่จัดหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าทำงานในองค์กร เพราะ Gen Z เป็นกลุ่มที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2552 เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อัปเดตข่าวสารในสื่อออนไลน์ตลอดเวลา และมีแนวโน้มเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน เด็ก Gen Z ปรับตัวไว ทำอย่างไรให้ทำงานในองค์กรได้นาน

Read More
Vinarco ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA อย่างเคร่งครัด หมดปัญหาข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล
PDPA

Vinarco ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA อย่างเคร่งครัด หมดปัญหาข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมากมายจนสร้างความเสียหายให้กับผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นทำให้การรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็วเมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น ช่องว่างและความรุนแรงในการโจมตีทางไวเบอร์ก็มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลจึงมีการกำหนด PDPA Act ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

Read More
workforce

3 กลยุทธ์ บริหารทรัพยากรคนให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน Work From Home

ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โลกถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น “โลกใบใหม่” หรือที่เรียกกันว่า New Normal วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ค่อยๆ แทรกเข้ามาในชีวิตของเราทุกคน จนกลายเป็นความเคยชินเช่น การสั่งอาหารผ่าน Delivery, การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในตลาด E-Commerce, หรือแม้แต่การทำงาน Work From Home ที่เป็นรูปแบบการทำงานระยะไกล ที่หลายองค์กรปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้มากขึ้น   เมื่อไม่นานมานี้ มีปรากฏการณ์ The Great

Read More
PDPA คืออะไร ทำไม HR ต้องให้ความสำคัญ
PDPA

PDPA คืออะไร ทำไม HR ต้องให้ความสำคัญ

PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำจัดและลดปัญหาการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) เป็นกฎหมายที่เจ้าของธุรกิจและฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้ถือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานทุกคนภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใบสมัครงาน ประวัติส่วนตัว หลักฐานทางการศึกษา ข้อมูลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  เงินเดือน ผลการประเมินการทำงาน ขาด ลา มาสาย ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม

Read More

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at PDPA Terms and can manage your own privacy by clicking setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save