Category: PDPA

PDPA Gap Analysis เช็กให้ชัวร์ แก้ไขให้ทัน

PDPA Gap Analysis เช็กให้ชัวร์ แก้ไขให้ทัน

PDPA Gap Analysis ประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัว วิเคราะห์และแก้ไขช่องโหว่ ที่องค์กรอาจคาดไม่ถึง เช็กให้ชัวร์ และแก้ไขให้ทัน ก่อนที่องค์กรจะตกเป็นจำเลยของการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต เรารู้ว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสุดท้ายในความคิดขององค์กร เพราะการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องภายในองค์กรสามารถทำลายแผนธุรกิจ ผลกำไร รวมถึงชื่อเสียงของแบรนด์ได้เลยทีเดียว ตามรายงานความปลอดภัยปี 2021 โดย Check Point  ทุก ๆ 10 วินาที องค์กรใหม่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแรนซัมแวร์ในปี 2020 และผลการศึกษาวิจัยที่จัดทำโดย 

Read More »
DPO Outsourced Service

DPO Outsourced Service บทบาทสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ขาดไม่ได้

DPO Outsourced Service คือผู้เชี่ยวชาญด้าน พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด ช่วยให้องค์กรสามารถ เก็บรวบรวม เปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม จนนำมาสู่ความผิดพลาดที่ยากจะแก้ไขและควบคุมได้ DPO หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตำแหน่งสำคัญที่องค์กรต้องมี และให้ความสำคัญในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างจากองค์กรแห่งหนึ่งในประเทศสเปนถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสเปน เนื่องจากองค์กรดังกล่าว ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อทำหน้าที่ควบคุม และจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

Read More »

5 ข้อที่ฝ่าย HR ต้องรู้! เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Personal Data Protection Act (PDPA) หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายใหม่ที่ประกาศในปี 2562 และปัจจุบัน มีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเต็มรูปแบบ โดย PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ

Read More »

เรื่องของ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่องค์กรต้องรู้ก่อนสายเกินแก้

พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศขึ้นในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีกำหนดบังคับใช้บางส่วนตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และมีกำหนดบังคับใช้เต็มทั้งฉบับในวันที่ 1

Read More »
Vinarco ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA อย่างเคร่งครัด หมดปัญหาข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

Vinarco ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA อย่างเคร่งครัด หมดปัญหาข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมากมายจนสร้างความเสียหายให้กับผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นทำให้การรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็วเมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น ช่องว่างและความรุนแรงในการโจมตีทางไวเบอร์ก็มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลจึงมีการกำหนด PDPA Act ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

Read More »
PDPA คืออะไร ทำไม HR ต้องให้ความสำคัญ

PDPA คืออะไร ทำไม HR ต้องให้ความสำคัญ

PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำจัดและลดปัญหาการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Breach) เป็นกฎหมายที่เจ้าของธุรกิจและฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้ถือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานทุกคนภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใบสมัครงาน ประวัติส่วนตัว หลักฐานทางการศึกษา ข้อมูลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  เงินเดือน ผลการประเมินการทำงาน ขาด ลา มาสาย ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม

Read More »

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at PDPA Terms and can manage your own privacy by clicking setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save