Category: recruitment

ก้าวไปเป็นพลังขับเคลื่อน Renewable Energy ขุมพลังงานแห่งอนาคตกับ Vinarco

Renewal Energy พลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งทางเลือกด้านพลังงานที่หลายประเทศหันมาใช้พลังงานด้านนี้อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และหินน้ำมัน เป็นต้น พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อมลพิษและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นพลังงานที่มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และก๊าซชีวภาพ รวมถึงผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ ชายอ้อย กากมันสำปะหลัง หรือมูลสัตว์ จึงเป็นพลังงานที่ใช้ไม่หมด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Read More »

รับมือเศรษฐกิจฟื้นตัว พนักงานและองค์กรเตรียมปรับตัวด้วยหลัก 3R

ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ, การเดินทาง หรืออุตสาหกรรมการผลิต แม้ว่าโรคระบาดจะทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ แต่ในบางอุตสาหกรรมกลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น เทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ, โลจิสติกส์และการค้าปลีก ที่ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดิจิทัลพลิกรูปแบบของการทำงานรวดเร็วไปกว่าที่ควรจะเป็น ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า 93% ของประชากร มีรูปแบบการใช้ชีวิตและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างรวดเร็ว สร้างโลกที่สามารถเชื่อมโยงกันกันอย่างไร้ขีดจำกัด แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บังคับให้หลายธุรกิจต้องนำเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กร ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอย่างกระทันหัน ฝ่าย HR ต้องมีการจัดรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Read More »

6 สวัสดิการ ที่จูงใจคนรุ่นใหม่ให้อยากทำงานด้วยมากที่สุด

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป ตลาดแรงงานจะกลายเป็นยุคของเด็ก Gen Z ที่ในปัจจุบัน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดแรงงานของไทยกว่า 20% และหลายองค์กรที่จัดหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าทำงานในองค์กร เพราะ Gen Z เป็นกลุ่มที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2552 เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อัปเดตข่าวสารในสื่อออนไลน์ตลอดเวลา และมีแนวโน้มเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน เด็ก Gen Z ปรับตัวไว ทำอย่างไรให้ทำงานในองค์กรได้นาน

Read More »

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at PDPA Terms and can manage your own privacy by clicking setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save