PDPA Gap Analysis เช็กให้ชัวร์ แก้ไขให้ทัน

PDPA Gap Analysis ประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัว วิเคราะห์และแก้ไขช่องโหว่ ที่องค์กรอาจคาดไม่ถึง เช็กให้ชัวร์ และแก้ไขให้ทัน ก่อนที่องค์กรจะตกเป็นจำเลยของการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต เรารู้ว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสุดท้ายในความคิดขององค์กร เพราะการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องภายในองค์กรสามารถทำลายแผนธุรกิจ ผลกำไร รวมถึงชื่อเสียงของแบรนด์ได้เลยทีเดียว ตามรายงานความปลอดภัยปี 2021 โดย Check Point  ทุก ๆ 10 วินาที องค์กรใหม่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแรนซัมแวร์ในปี 2020 และผลการศึกษาวิจัยที่จัดทำโดย  Business Trends พบว่า 43 เปอร์เซ็นต์ของการโจมตีทางไซเบอร์มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็ก และครึ่งหนึ่ง  ของบริษัทเหล่านี้จะเลิกกิจการภายใน 6 เดือน คุณอาจตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ และอาจทำข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหลออกไปอย่างไม่คาดคิด ตรวจสอบ และวิเคราะห์ช่องโหว่ที่อาจนำมาซึ่งการละเมิดกฎหมาย PDPA ด้วยการใช้บริการ PDPA Service Thailand

PDPA Gap Analysis ปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยด้วย 10 โมดูลในการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การจัดการนโยบายและขั้นตอนภายในองค์กร (Policy & Procedure Management) กำหนด จัดทำเอกสาร สื่อสาร และกำหนดความรับผิดชอบสำหรับนโยบายและกระบวนการความเป็นส่วนตัวภายในองค์กรของคุณ
 2. การใช้ การเก็บรักษา และการกำจัด (Use, Retention and Disposal) ใช้และเก็บรักษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยที่เจ้าของข้อมูลรับทราบและยินยอม ตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA
 3. การประกาศเรื่องข้อมูล (Data Subject Notices) แจ้งเจ้าของข้อมูลทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว วัตถุประสงค์และขั้นตอนในการรวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของพวกเขา
 4. คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมและจัดเก็บนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายของคุณ
 5. สิทธิ์การเข้าถึง (Access Rights) จัดเตรียม จัดการ และประมวลผลสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับเจ้าของข้อมูล ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลล่าสุด
 6. ทางเลือกและความยินยอม (Choices and Consent) ร่างตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเจ้าของข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยได้
 7. การตรวจสอบและการบังคับใช้ (Monitoring and Enforcement) ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ วางมาตรการที่เหมาะสมสำหรับกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 8. การเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่สาม (Third-party Disclosures) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายและสัญญาของคุณ
 9. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)จัดการการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นจะจะถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเท่านั้น
 10. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Security) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งจากมุมมองเชิงตรรกะและทางกายภาพ

 

Vinarco บริษัทให้คำปรึกษาด้าน PDPA (PDPA Training Thailand) เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการจัดเก็บข้อมูลด้วย PDPA Solution ที่ครอบคลุม จัดการทุกช่องโหว่ด้วย PDPA Gap Analysis ช่วยให้องค์กรดำเนินการจัดเก็บและปกป้องได้อย่างเหมาะสม สามารถควบคุมรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามข้อกำหนด PDPA ช่วยให้องค์กรของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างเคร่งครัด สร้างความน่าเชื่อถือในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านการจัดการข้อมูล ด้วยแพลตฟอร์ม Formiti 360 Global Privacy Maturity Assessment ที่พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด การประเมินเต็มรูปแบบสูงสุดสามครั้งต่อปี ครอบคลุม 10 ประเด็นหลัก และการควบคุมกว่า 73 รายการ ผลลัพธ์จะถูกนำเสนอบนแดชบอร์ดที่ครอบคลุมเพื่อแสดงตัวอย่างทันทีว่าคุณจุดไหนในสิบส่วนหลัก เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือการประชุมคณะกรรมการ

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at PDPA Terms and can manage your own privacy by clicking setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save