รับมือเศรษฐกิจฟื้นตัว พนักงานและองค์กรเตรียมปรับตัวด้วยหลัก 3R

Table of Contents

ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ, การเดินทาง หรืออุตสาหกรรมการผลิต แม้ว่าโรคระบาดจะทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ แต่ในบางอุตสาหกรรมกลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น เทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ, โลจิสติกส์และการค้าปลีก ที่ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดิจิทัลพลิกรูปแบบของการทำงานรวดเร็วไปกว่าที่ควรจะเป็น

ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า 93% ของประชากร มีรูปแบบการใช้ชีวิตและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างรวดเร็ว สร้างโลกที่สามารถเชื่อมโยงกันกันอย่างไร้ขีดจำกัด แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บังคับให้หลายธุรกิจต้องนำเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กร ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอย่างกระทันหัน ฝ่าย HR ต้องมีการจัดรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานที่ดีขึ้น การมีทักษะที่สูงขึ้นหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปรับตัวจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้

จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังจากที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19

หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น เศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวในรูปแบบตัว K ที่เรียกว่า THE EMERGENCE OF THE K RECOVERY จากผลการวิจัยคาดการณ์ว่าในอีก 1 ปีต่อจากนี้จะเห็นภาพการฟื้นตัว 2 ระดับ

ในบางอุตสาหกรรมจะกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้นและดีขึ้น ได้แก่ บุคคลที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มีการเติบโตและมีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการสูง อาทิ นักวิเคราะห์การจัดการและองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางโลจิสติกส์และคลังสินค้า, ผู้จัดการโครงการ, ช่างซ่อมเครื่องจักรวิศวกรหุ่นยนต์,  วิศวกรเทคโนโลยีการเงิน, พันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการอัตโนมัติ เป็นต้น

ในขณะที่บางส่วนงานมีความเสี่ยงและมีความต้องการกำลังลดลง อาทิ พนักงานให้ข้อมูลลูกค้าและพนักงานบริการลูกค้า, ช่างติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, คนงานก่อสร้าง เสมียนกรอกข้อมูล, ผู้จัดการฝ่ายบริการธุรกิจและธุรการ, พนักงานบัญชี การจัดทำบัญชีและบัญชีเงินเดือน หรือพนักงานธนาคาร เป็นต้น

หลัก 3R ทักษะที่พนักงานควรเตรียม Re-Skill

          เมื่อดิจิทัลส่งผลให้การทำงานขององค์กรเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ทำให้การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน รูปแบบการทำงานในหลายองค์กรก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในการเตรียมพร้อมเรื่องการวางแผนด้านแรงงาน (Manpower Planning), การมองหากำลังคน (Manpower) ที่มีความสามารถและพร้อมปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาที

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ขั้นตอนการทำงานในองค์กร เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วและทุกๆ ธุรกิจมีการปรับองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานมากขึ้น การมองหาบุคลากรของฝ่าย HR ก็มีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ทั้งฝ่าย HR พนักงานและองค์กรต้องเตรียมปรับตัวเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มดีขึ้น ด้วยหลัก 3R ดังนี้

  1. Renew การเริ่มใหม่
  2. Reskill การปรับทักษะใหม่
  3. Redeploy การจัดสรรบุคลากรใหม่

หลักการ 3 R จะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนการทำงานในองค์กร ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล  องค์กรต้องละทิ้งรูปแบบการทำงานเดิม และเรียนรู้ในการปรับใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในตลาด

Vinarco เป็น Manpower Contractor Agency ที่จัดหาโซลูชันด้านการจัดหาทรัพยากรบุคคล ที่ให้บริการในการเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดด้วยความใส่ใจ สําหรับงานของลูกค้า เพราะเราเข้าใจว่า “พนักงาน” เป็นกำลังคนที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร และเป็น “หัวใจหลัก” ในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

บริษัท Vinarco เป็นบริษัทด้านการจัดหางานชั้นแนวหน้าของไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนจัดหางานชั้นนําในกรุงเทพฯ, ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เรามีบริการสนับสนุนหลังการคัดเลือกผู้สมัครสําเร็จ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษา (ไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน) อีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องการจัดหางานด้าน Oil and gas และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความเชี่ยวชาญในการมอบความสําเร็จระยะยาวให้กับองค์กร Vinarco จึงมุ่งมั่นในการจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและทักษะสูงสุด ที่เป็นกำลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกัน

Testimonials
Follow our social media

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at PDPA Terms and can manage your own privacy by clicking setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save